Εσωτερικό καθάρισμα σε τζάκι

Εσωτερικό καθάρισμα σε τζάκι, μακέτα